Werkwijze en voorwaarden


Voorwaarden Noordschuttingen zijn geldig vanaf 01-01-2018

De dag van de plaatsing zijn we vaak bij de klant tussen 07:30/09:00 uur.

De montageploeg van Noordschuttingen moet binnen 35 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet goed bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger zo dicht mogelijk bij de werkplek minimaal 17 meter lang, zonder dat het team andere mensen tot last is. Het is zeer belangrijk hier zorg voor te dragen.

Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand door worden gegeven aan Noordschuttingen. Onze montageploeg loopt in geen enkele gevallen door een woonhuis.

Noordschuttingen gaat er vanuit dat de oude schutting o.i.d. uit de grond is gehaald zoals oude palen, wortels en puin etc, en dat het team overal makkelijk bij kan komen dat ze een werkruimte hebben van minimaal 50 cm aan beide kanten en 3 meter in de hoogte.

KABELMELDING: Mocht u naast een gemeentegrond wonen of een hoekwoning of bij een groen/grijs kastje, dan vragen we u vragen om een KLIC-melding te doen. Want Noordschuttingen wil geen kabels raken of beschadigen. Mocht het zo zijn dat er wel kabels liggen naar vermoeden en Noordschuttingen heeft geen melding van u ontvangen dan zullen hier kosten voor in rekening worden gebracht. Noordschuttingen verplicht zich geen enkel risico te willen lopen door kabels te raken.

Mochten het team aanwezig zijn en het blijkt dat een van de bovenstaande voorwaarden niet aan is voldaan, dan kan het teamniet plaatsen en worden er voorrijkosten in rekening gebracht.

Wordt de afspraak 2 weken van te voren geannuleerd dan word er 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Mits anders is overeengekomen

De opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor aanduiden van de juiste erfgrens. Noordschuttingen is niet aansprakelijk van het niet plaatsen van een erfscheiding op de erfgrens.Opdrachtgever jegens derden zijn zelf aansprakelijk waar de erfscheiding geplaatst dient te worden. Opdrachtgever vrijwaart Noordschuttingen voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfscheiding is geplaatst.

Bij slecht voorspeld weer zoals regen, is Noordschuttingen niet in staat om te plaatsen dit i.v.m. onze machines en het stellen van de

 

schutting. En bij temperaturen boven 27 graden dan zal Noordschuttingen de afspraak verplaatsen naar een nieuwe datum, dit probeert Noordschuttingen uiteraard zo snel mogelijk in te plannen zodat u dan niet lang zonder schutting blijft zitten. Het team heeft geen invloed op het weer. Noordschuttingen doet altijd haar best om dit binnen 2 weken in te plannen, mocht dit door de drukte of omstandigheden niet lukken, dan zal dit iets langer gaan duren.

Bij een overmacht situatie van ons zijn wij verplicht om de schutting alsnog te plaatsen, mits u van de afspraak afziet. Bij een dergelijke situatie kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Dit geldt immers ook voor het intrekken van de opdracht zowel van u kant als onze kant in een dergelijke situatie, hierbij kunt u ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Na aflevering van de schutting kunt u het restante bedrag bij ons contant of per pin betalen. Bij betaling geeft u akkoord op de plaatsing en hoe de schutting is geplaatst. Wij doen niet aan achteraf betalen.

Noordschuttingen werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.Onder de garantie

valt: Grove scheuren, Productiefouten en Houtrot.

Elke grondsoort is anders. Wij zorgen ten alle tijde dat de schutting stevig komt te staan bij vertrek. Mocht dit niet het geval door verschillende grondsoorten zijn dan raden wij aan snelcement om de palen heen te storten. Wij kunnen dit doen in vooroverleg.

Nalatigheid, Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie. Ook zwarte coating kan bij de schuttingen iets aflaten dit valt niet onder garantie.

Prijsveranderingen: prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, wisselkoersveranderingen, transportkostentoeslagen, verhogingen van tol of havenkosten, laag- of hoogwatertoeslag, dieselkostentoeslag, veranderingen in belastingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs in rekening worden gebracht de koper heeft dan het recht de opdracht te ontbinden.

Noordschuttingen kan ten alle tijde de opdracht ontbinden mocht er niet zijn voldaan aan de voorwaarden. Hierbij zal de aanbetaling terug worden gestort. U kunt hierbij geen aanspraak maken op een vergoeding

 

Voor verdere vragen over onze voorwaarden kunt u altijd mailen.

Roodeschool Westerdijkstraat 23
(geen showroom of bezoeklocatie)

KVK: 60303107 

info@noordschuttingen.nl

0595-234710
Bij geen gehoor, stuur een e-mail.

error: Content is protected !!